Capsule

Nederland, de nabije toekomst. Het einde van de wereld is aanstaande en de gedragswetenschapper Ichigo houdt interviews om 900 zielen te selecteren, die een jaar kunnen overleven in een capsule. Het vermogen om lief te hebben weegt daarbij zwaarder dan praktische vaardigheden. Terwijl kandidaten voor de capsule worstelen met hun dagelijkse leven, groeit twijfel over de integriteit van Ichigo, die ervan wordt beschuldigd gebruik te maken van de om zich heen grijpende onzekerheid. In het onafhankelijk geproduceerde en gefinancierde Capsule volgt Djie Han Thung een aantal personages tegen de achtergrond van een naderende apocalyps. Hij maakt daarbij slim gebruik van verschillende verhaallagen: de tegen de camera pratende kandidaten worden ook in hun dagelijks leven gevolgd en het werk van Ichigo wordt ook becommentarieerd in televisietalkshows. Verder kruisen de verschillende personages elkaar regelmatig, waardoor elk van hen van meerdere kanten wordt belicht en ingekleurd. Zonder uitzondering worstelen ze niet alleen met elkaar, maar nog meer met zichzelf. Houden medemenselijkheid en compassie stand tegen de achtergrond van een naderend einde? Of is het beter om je over te geven? Capsule, Trailer, Djie Han Thung 2014 from Djie Han Thung on Vimeo .